Uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

Wat is er standaard geregeld in de basispensioenregeling?
Als u invaliditeitspensioen ontvangt, blijft u deelnemer van het pensioenfonds en gaat uw pensioenopbouw door tot uw pensioendatum. Dit geldt voor:

  • uw opbouw van ouderdomspensioen,
  • de dekking van het nabestaandenpensioen voor uw partner
  • en de opbouw van wezenpensioen voor uw kinderen.

Uw pensioenopbouw baseren wij op het salaris dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. U hoeft hiervoor geen deelnemersbijdrage meer te betalen. Die kosten neemt het pensioenfonds voor haar rekening.

Als u op de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen het einde van uw salarisschaal nog niet hebt bereikt, dan wordt de berekening van uw pensioenopbouw gedurende maximaal vier jaar herzien. Dit betekent dat het pensioenfonds uw pensioengrondslag gedurende maximaal vier jaar aanpast met de salariswijzigingen die u op grond van leeftijd en diensttijd zou hebben gehad als u niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden.

Herstelt u voor uw pensioendatum en gaat u weer als vlieger aan de slag bij KLM of ergens anders? Dan stopt de uitkering van uw invaliditeitspensioen en betaalt u weer premie voor uw pensioenopbouw.

Wat is er standaard geregeld in de netto pensioenregeling?
De netto pensioenregeling kent geen premievrije voortzetting van de netto pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt wel een bruto compensatie voor de verlaging van de pensioenopbouw per 1 januari 2015 als toelage op uw invaliditeitspensioen. En de eventuele premietoelage in verband met de aftopping van het pensioengevend loon op € 105.075 (niveau 2018).  Met deze twee toeslagen kunt u tijdens uw arbeidsongeschiktheid netto pensioen blijven opbouwen, precies zoals voordat u arbeidsongeschikt werd. Hierdoor bent u ook verzekerd voor het netto nabestaanden- en wezenpensioen, als aanvulling op de verzekering uit de basispensioenregeling.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)