Vrijwilllig aanvullend Invaliditeitspensioen

Het invaliditeitspensioen berekenen wij op basis van de mate waarin u werkt. Werkt u in deeltijd? Dan is uw salaris lager, waardoor uw invaliditeitspensioen ook lager wordt.

Wat is er standaard geregeld?

Om te voorkomen dat uw invaliditeitspensioen achteruit gaat wanneer u in deeltijd gaat werken, verzekert het pensioenfonds u automatisch voor aanvullend – vrijwillig – invaliditeitspensioen zodra u in deeltijd gaat werken (tenzij u zich hiervoor afmeldt). Raakt u arbeidsongeschikt, dan baseren wij uw invaliditeitspensioen op uw oorspronkelijke salaris. De verzekering gaat standaard in op het moment dat u uw deeltijdpercentage verlaagt. U betaalt zelf de premie van 1,9% (2019) van uw vaste maandsalaris vermenigvuldigd met de mate waarin uw tewerkstelling is verlaagd.

Start- en einddatum van de uitkering
De uitkering in het kader van deze verzekering gaat gelijktijdig en onder dezelfde condities in als het invaliditeitspensioen.

Het betreft een verzekering op risicobasis, wat wil zeggen dat u alleen verzekerd bent zolang u de premie betaalt. In zes situaties stopt de premie-inhouding en daarmee de verzekering van het aanvullend invaliditeitspensioen:

  1. Uiterlijk twee jaar voor de (uitgestelde) pensioendatum. Het aanvullend invaliditeitspensioen is vanaf dat moment niet meer nodig. U hebt als u ziek wordt, over de periode tot de (uitgestelde) pensioendatum, recht op loondoorbetaling door de werkgever.
  2. Als u met het daarvoor bestemde formulier aangeeft dat u het aanvullend invaliditeitspensioen niet langer wilt verzekeren.
  3. Als u na een verlaging van uw deeltijdpercentage weer voor minimaal hetzelfde deeltijdpercentage gaat werken als vóór aanvang van uw verzekering.
  4. Als u komt te overlijden.
  5. Als u uit dienst gaat.
  6. Bij aanvang van de uitkering van het aanvullend invaliditeitspensioen (als de loondoorbetaling door de werkgever is geëindigd, na afloop van het tweede ziektejaar).

U ontvangt informatie van ons als de verzekering stopt.

Aanpassing uitkering
Wij passen het aanvullend verzekerde invaliditeitspensioen jaarlijks op 1 januari aan. Zodanig dat individuele loonsverhogingen over een beperkte tijd en in beperkte mate worden meegenomen.

Welke keuze hebt u?

Wilt u niet aan deze vrijwillige verzekering deelnemen? Dan kunt u zich hiervoor per brief afmelden. U betaalt dan geen premie meer en de dekking voor het aanvullend invaliditeitspensioen stopt.

Het voordeel is dat u geen premie meer betaalt. Het nadeel is dat uw inkomen verder achteruit gaat als u arbeidsongeschikt raakt terwijl u in deeltijd werkt.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)